Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zgierz  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Zgierz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Zgierz.

Mapa Geoportal Zgierz
Mapa z granicą miasta Zgierz
herb miasta Zgierz

Dane urzędu

Urząd Miasta ZgierzaPlac Jana Pawła II 16Zgierz, 95-100

Tel: 42 7162854

Fax: 42 7143114

E-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT miasta Zgierz: 1020031

Witryna: www.miasto.zgierz.pl

Władze lokalne: Prezydent Przemysław Staniszewskie-urzad@umz.zgierz.pl

Aktualności z miasta Zgierz

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Zgierza

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Zgierz to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Zgierz na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zgierza, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zgierza

Miasto Zgierz w liczbach

Powierzchnia miasta Zgierz*

42 km2

2200 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Zgierz*

55 673 mieszkańców

82 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Zgierz*

1 315 mieszkańców na km2

124 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zgierz

Geoportal Zgierz prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Zgierz

Jak powstał Geoportal miasta Zgierz?

Geoportal Zgierz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Zgierz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Zgierz umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Zgierz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zgierz?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Zgierz;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Zgierz;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Zgierz;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Zgierz;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zgierza.
Informacje na Geoportalu Zgierz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zgierz?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Zgierz;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Zgierz;
 • Rejestr MPZP Zgierz;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Zgierz;
 • Mapa Topograficzna miasta Zgierz;
 • Mapa Solarna miasta Zgierz;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Zgierz;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Zgierz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zgierz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zgierz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Zgierz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zgierzu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zgierza zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Zgierz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zgierz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Zgierz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zgierza możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zgierza. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Zgierz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zgierz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zgierzu.

  Geoportal miasta Zgierz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Zgierz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zgierzu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Zgierz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zgierzu.

  W Geoportalu Zgierz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Zgierz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zgierzu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Zgierz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Zgierz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Zgierz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Zgierz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Zgierz. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Zgierz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Zgierz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Zgierz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zgierzu. W Geoportalu miasta Zgierz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zgierzu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgierz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgierz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Zgierz dla mieszkańców

Geoportal Zgierz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zgierz. Na mapie Zgierza sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Zgierz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zgierz. Korzystając z map Geoportalu miasta Zgierz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Zgierz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Zgierz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zgierz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować