Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zgierz w liczbach

Geoportal Zgierz
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Zgierz

Zgierz, miasto w województwie łódzkim, powiat zgierski.

Powierzchnia miasta Zgierz wynosi 42 km2, zajmuje 2200 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Zgierz zamieszkuje 55 673 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 82 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Zgierz wynosi 1 315, jest 124 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Zgierz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Zgierz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Zgierz.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Zgierz: 422200
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Zgierzu: 3,65190
Lesistość w % w Zgierzu: 26,41003
Ludność na 1 km2 w Zgierzu: 1 315124
Liczba ludności ogółem w Zgierzu: 55 67382
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Zgierzu: -9,21925
Stopa bezrobocia 2019r. w Zgierzu: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Zgierzu: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Zgierzu: 9,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Zgierzu: 71,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Zgierzu: 108526
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Zgierzu: 6,5446
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Zgierzu: 92,0-
Szkoły podstawowe ogółem w Zgierzu: 13117
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Zgierzu: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Zgierzu: 957,4385
Przedszkola bez specjalnych w Zgierzu: 18109
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Zgierzu: 433,4158
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Zgierzu: 63,12381
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Zgierzu: 1,31843
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Zgierzu: 609410
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Zgierzu: 3 820-
Ceny mieszkań ogółem w Zgierzu: 4 018-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Zgierzu: 4 428-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Zgierzu: 91,71231
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Zgierzu: 67,5590
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Zgierzu: 91,7574
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Zgierzu: 67,5712
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Zgierzu: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Zgierzu: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Zgierz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Zgierz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Zgierz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.