Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Zgierz - sprawdź miejscowy plan miasta Zgierz

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Zgierz? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Zgierz.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Zgierz.

MPZP Zgierz
Mapa MPZP miasta Zgierz

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierz. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Zgierzu.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Zgierz

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Zgierz i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Zgierz prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Zgierza. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Zgierz.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Zgierz i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Zgierz obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Zgierz z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Zgierza

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zgierza

0

28 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Zgierz, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Zgierz, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

974 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Zgierza.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierz - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Zgierz z podziałem na lata

Rejestr MPZP Zgierz

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Zgierz. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LV/759/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miastaLV/759/202224-11-2022
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.1074.2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2022 r. PNIK-I.4131.1074.202231-10-2022
Uchwała nr XLIX/686/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. PrzedwiośnieXLIX/686/202230-6-2022
Uchwała nr XLVII/642/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. NadrzecznejXLVII/642/202228-4-2022
Uchwała nr XLIV/583/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - ZachódXLIV/583/20229-2-2022
Uchwała nr XXV/313/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w ZgierzuXXV/313/202024-9-2020

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Zgierzu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Zgierz odpowiada prezydent miasta Zgierz. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Zgierz nie obowiązuje, to urząd miasta Zgierz wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Zgierzu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Zgierz z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Zgierz na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Zgierza. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Zgierz!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Zgierz